wdepresji.com

Antydepresanty nowej generacji

Nazwa jednej grupy popularnych antydepresantów nowej generacji to selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Niektóre z najczęściej przepisywanych na depresję leków SSRI to:

  • fluoksetyna (Prozac),
  • paroksetyna (Seroxat),
  • sertralina (Zoloft),
  • escitalopram (Lexapro),
  • citalopram (Cipramil).

W nawiasach podano nazwy handlowe oryginalnych preparatów, natomiast na rynku dostępne są również odpowiedniki tych leków.

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) są lekami na depresję podobnymi do SSRI, a przedstawicielami antydepresantów z tej grupy są m.in.:

  • wenlafaksyna (Effexor),
  • duloksetyna (Cymbalta).

Leki antydepresyjne SSRI i SNRI mają mniej potencjalnych skutków ubocznych niż antydepresanty starszych generacji, jednak w pewnych przypadkach mogą wywoływać bezsenność, bóle głowy, nudności czy podenerwowanie. Zwykle te niepożądane efekty mają miejsce, kiedy rozpoczyna się po raz pierwszy przyjmować lek i najczęściej ustępują z czasem. Niektórzy mogą doświadczać także problemów seksualnych związanych z terapią SSRI lub SNRI, a zaradzić temu można dostosowując dawkowanie lub zmieniając lek na inny.

Inny popularny antydepresant oddziałuje na dopaminę i nosi nazwę bupropion (Wellbutrin). Burpropion wykazuje się podobnymi efektami ubocznymi jak SSRI i SNRI, ale ma przy tym mniejsze prawdopodobieństwo wpływu na problemy seksualne. Z drugiej strony jednak lek ten może zwiększać u pacjenta ryzyko napadów padaczkowych.